چکیده

 در این مقاله من به بیان عقل پرداختم موضوع عقل بحثی است که هر کدام از فلاسفه دین و روانشناسان نظر خاصی داشتند و به یک نظر مشترک نرسیده‌اند اینکه عقل تمیز بین خوب و بد است همه این را می‌دانند ولی اینکه عقل تجربی یا مجرد است و عقل کجاست؟ هنوز نظر مشترکی ندارند. برای رسیدن به یک جایگاه مشخص در رابطه با عقل از نظرات قرآن و معصومین (ع) استفاده می‌کنیم. چونکه معتقد هستیم معصومین و قرآن دروغ نمی‌گویند. دین مبین اسلام که دین اعتدال و میانه‌روی است عقل و دین را با هم ترکیب می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد و اینطور نیست که عقل را کنار بگذارد و فقط دین باشد یا بالعکس، قرآن با ستایش از صاحبان عقل و بصیرت، که در نبود وحی با هدایت عقلشان عمل کرده‌اند، مقام و مرتبه عقل را بزرگ می‌شمارند و با توصیف مسلمانان به اهل نظر و تعقل بودن، بر این امر تأکید می‌کند بنابر آموزشهای اسلامی تنها فرق بین انسان و حیوان وجود عقل به معنای کنترل شهوت در انسان می‌باشد بنابراین عقل سالم عقلی است که انسان را به سوی حق و حقیقت راهنمایی می‌کند و عقلی که بتواند بین افراط‌ها و تفریطها و هوای نفسانی تمیز قائل شود. و انسان را از سیاست‌های سودجویانه که فقط به سود خودش است در امان نگاه دارد.